Duurzaamheid & CO2 - Prestatieladder | APK Group

Duurzaamheid & CO2 - Prestatieladder

Duurzaamheid en klimaatverandering nemen steeds meer een prominente plaats in onze maatschappij. Een onderwerp onderhevig aan discussie, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij dragen dit in ieder geval hoog in het vaandel, zoals de implementatie van de CO2-prestatieladder om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken.

Klimaatverandering blijft een interessant onderwerp. Een onderwerp dat een discussiepunt blijft, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij doen in elk geval ons best. APK Nederland is vanaf 2016 bezig om de CO2 van het bedrijf te verminderen. Wij werken hiervoor samen met Smarttrackers.

In samenwerking met hen doen we ons best een beter inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot. We hebben dit in kaart kunnen brengen door een CO2 voetafdruk te maken. We zullen ook ieder half jaar ons energiebeleid, voetafdruk en reductiedoelstellingen zowel intern als extern communiceren.

Het niveau waarop we omgaan met de CO2 reductie voldoet aan de eisen die SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 5 voor APK Nederland.
Hier vindt u onze organisatiepagina bij de SKAO: https://www.skao.nl/certificaathouders/N_APK_Holding_BV

A – Inzicht

We gaan bij APK Nederland ons eigen energieverbruik omrekenen naar CO2 emissies om meer inzicht te krijgen in onze uitstoot per energiestroom. De voetafdruk wordt elk half jaar opnieuw berekend.

B – Reductie

Er zullen reductiedoelstellingen worden opgesteld om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Om deze doelstelling te realiseren, zijn er reductiemaatregelen nodig. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op effectiviteit.

C – Communicatie

Er zal ieder half jaar publiekelijk gecommuniceerd worden over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D – Participatie

We gaan actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 uitstoot. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2

 

 

Energiebeoordeling-2019-napk-holding-definitief

Communicatiebericht 2019 02-06-2020

certificaat CO2_2020

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2019 definitief

CO2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan-27-11-2020-16-51

CO2-voortgangsverslag-en-energie-actieplan 2020

Communicatiebericht 2020 26052021

Energiebeoordeling N-APK 2020

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.