Erkenningen | APK Group

Erkenningen

Erkenningen zijn een kwaliteitslabel. Om overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren moet APK Group aan een aantal voorwaarden voldoen, betreffende technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.
V
Installaties voor waterzuivering
Klasse 8
T2
Bliksemafleiders, ontvangstantennes
Klasse 1
S4
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesre
Klasse 8
S3
Uitrustingen voor radio-en televisieuitzendingen
Klasse 1
S1
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
Klasse 6
P4
Elektrische installaties van haveninrichtingen
Klasse 1
P3
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleiding
Klasse 6
P2
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesre
Klasse 6
P1
Elektrische installaties in gebouwen
Klasse 8
N1
Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten
Klasse 1
L2
Uitrustingen van pomp- en turbinestations
Klasse 8
G5
Afbraakwerken
Klasse 4
G3
Beplanting
Klasse 1
G
Algemene aannemingen van grondwerken
Klasse 5
F1
Montage en demontagewerken (zonder leveringen)
Klasse 1
E1
Moerriolen
Klasse 1
E
Algemene aannemingen van burgelijke bouwkunde
Klasse 2
D17
Centrale verwarming, thermische installaties
Klasse 8
D1
Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
Klasse 5
D
Algemene aannemingen van bouwwerken
Klasse 5
C7
Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels
Klasse 6
C6
Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels
Klasse 7
C5
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
Klasse 6
C3
Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen
Klasse 1
C2
Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen
Klasse 8
C1
Gewone rioleringswerken
Klasse 7
C
Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
Klasse 7
B
Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken
Klasse 1
B1
Ruimen van waterlopen
Klasse 1

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.