Visie | APK Group

Visie

Onze visie is simpel: we willen met een minimum aan hinder bijdragen tot het comfort van de consument. Hoe doen we dit? Bijvoorbeeld door een Minder Hinder Plan uit te werken. Op deze manier worden wekelijks de risico’s voor hinder op de werf geanalyseerd zodat we snel en strikte maatregelen kunnen nemen. Daarnaast zijn we bouwer van Smart & Sustainable Cities. Dit betekent infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden op een slimme manier, met aandacht voor kwaliteit en veiligheid.

APK Group is bouwer van Smart & Sustainable Cities. Dit betekent dat we een infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden die het mogelijk maakt dat mensen, goederen, energie, elektriciteit, drink- en afvalwater, gas en data-telecom zich kunnen verplaatsen op een slimme manier. Met het oog op kwaliteit en veiligheid bouwen we aan een waardecreatie voor het bedrijf, in een sfeer van oplossingsgerichtheid. Zo kunnen we onze klanten maximaal ontzorgen.

Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken is zo een deel van onze professionaliteit. We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de samenleving, en willen deze verantwoord op ons nemen. We danken onze professionaliteit aan onze trouwe en gekwalificeerde medewerkers. Een van onze belangrijkste doelstellingen is dan ook dat zij vitaal hun pensioenleeftijd bereiken, en daar lang van kunnen genieten.

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.