Restauratie Engelse Tuin van het Kasteel Alden Biesen | Realisaties | APK Group
Mobility of urban and logistic trafic APK GROENAANLEG

Restauratie Engelse Tuin van het Kasteel Alden Biesen

De Engelse tuin van Alden Biesen is een van de weinige publieke Engelse tuinen in België. Architect Ghislaine-Joseph Henry ontwierp de tuin in een voor die tijd typerende ‘Engelse stijl’ met kronkelende lijnen.

De Engelse tuin is nu grondig gerenoveerd. Drastische kapwerken werden uitgevoerd om het park te verjongen, om de aanwezige monumentale bomen vrij te stellen van concurrentie en om meer licht toe te laten. De nog herkenbare authentieke elementen zijn bewaard, beschermd en/of gerestaureerd zoals de Minervatempel, de grot, het Belvedère (theepaviljoen) met ijskelder en de ruïne resten van de kluizenaarshut of hermitage. De oorspronkelijke rivier is gereconstrueerd als een ‘droge’ bedding. Nieuwe invullingen kregen een plaats: blikvanger hierbij is de vertelplek met drie gestileerde vertelhutten, een vaste picknickplaats en een nieuwe brug over de ‘rivier’. Jonge bomen en heesters zijn aangeplant, evenals de boomgaard met oude fruitsoorten. Binnen de oorspronkelijke vorm van de moestuin verschijnt een nieuwe blikvanger, namelijk een prairietuin. Deze levert een bloemenspektakel op van juni tot oktober. In de Engelse tuin is het historisch padennetwerk maximaal behouden en verbeterd.

De integrale toegankelijkheid van de tuin is belangrijk. Evenwijdig met de gracht was er reeds een rolstoeltoegankelijk pad aanwezig, dat deel uitmaakt van een groter wandelcircuit rond het kasteel.

Meer realisaties

De laatste realisaties van APK Group