Activiteiten

APK Group verbindt mensen, bedrijven en overheden met elkaar. We zorgen voor een totaalpakket.

Over APK

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecom netwerken.

Visie

Onze visie is simpel: we willen met een minimum aan hinder bijdragen tot het comfort van de consument. Hoe doen we dit? Bijvoorbeeld door een Minder Hinder Plan uit te werken. Op deze manier worden wekelijks de risico’s voor hinder op de werf geanalyseerd zodat we snel en strikte maatregelen kunnen nemen.

Daarnaast zijn we bouwer van Smart & Sustainable Cities. Dit betekent infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden op een slimme manier, met aandacht voor kwaliteit en veiligheid.

Lees meer

Service

De service die we bieden is onder te verdelen in drie pijlers: verbinden, ontzorgen en onderhouden. We verbinden: van kabels tot leidingen en wegen, van vaarwegen tot wandelpaden. We ontzorgen: dit doen we door alles op ons te nemen, in één synergieproject. En tenslotte blijven we onderhouden. Onze werkzaamheden laten zich onderverdelen in vier grote groepen: Mobilty & Traffic, Energy & Water, Telecom & ICT en Eco & Energy.

Lees meer

Groepsstructuur

Inmiddels werken er al meer dan 1.000 enthousiaste mensen bij de APK Group. Dit zijn er meer dan 800 in België en meer dan 200 in Nederland. We realiseren een omzet van meer dan 150 miljoen euro per jaar. We hebben zo een groot aanbod aan verschillende expertises. Al onze activiteiten worden opgepakt binnen verschillende Business Units, die synergie creëren onder de koepel van de APK Group. Deze structuur is belangrijk omdat de bedrijven onderling zorgen voor synergie of ondersteunend werken voor de andere firma’s.

Lees meer

Erkenningen APK Group

Erkenningen zijn een kwaliteitslabel. Om overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren moet APK Group aan een aantal voorwaarden voldoen, betreffende technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

Lees meer

Kwaliteit en veiligheid

Voor ons is veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) erg belangrijk. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Dit betekent dat ook iedereen binnen APK Group mag meedenken, en dat goede ideeën altijd bespreekbaar zijn. We maken gebruik van een dynamisch risicobeheersingsysteem. Dit is een systeem dat is ontwikkeld om hinder en mogelijke faalkosten tot een minimum te beperken. We doen dit omdat we vinden dat hinder onaanvaardbaar is, voor alle partijen.

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatverandering nemen steeds meer een prominente plaats in onze maatschappij. Een onderwerp onderhevig aan discussie, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij dragen dit in ieder geval hoog in het vaandel, zoals de implementatie van de CO2-prestatieladder om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken.

Lees meer

Historiek

Meer info