APK Groenaanleg NV is begin 2019 ontstaan door de fusie van Slegers Tuinbouw NV en Givako bvba na overname door APK Group. APK Groenaanleg NV is een tuinbouwbedrijf klasse 4G3. Het ambieert in haar portfolio de aanleg van tuinen en omgevingswerken rondom nieuwe gebouwen zowel openbaar als privaat. Ook het aanleggen en renoveren van sportvelden en het plaatsen van drainages behoren tot onze sterktes. Door een nauwe samenwerking met  APK Wegenbouw NV en Drion Glijbouw NV, beide behoren tot de APK Group, trachten wij door het aanbieden van totaalprojecten de klant volledig te ontzorgen. APK Groenaanleg NV werkt zowel voor openbare besturen, voor derden en in onderaanneming.  

Realisaties

De laatste realisaties van APK Groenaanleg

Vestigingen

Onze regionale vestigingen

  • Kieleberg 8a, Bilzen, België