APK Infra West is ontstaan door de overname van IVAKA in 2015.
De hoofdactiviteiten bestaan uit de aanleg van leidingen en uitvoering van huisaansluitingen voor telefoon, water, elektriciteit, openbare verlichting, gas en teledistributie, inclusief de hieraan verbonden grond- en bestratingswerken.