Mobility & Traffic

Drion Glijbouw

Over Drion Glijbouw

Drion is een toonaangevende speler op de markt van de wegenbouw en is gespecialiseerd in de horizontale glijbouw. De jarenlange ervaring in het plaatsen van beton met glijbekistingmachines voor zowel de openbare als de private sector laat ons toe meer dan alleen maar de standaard te verwezenlijken.

Activiteiten

  • Lijnvormige elementen
  • Betonverhardingen
  • Speciale projecten
Onder ‘glijbouw’ verstaat men het plaatsen van beton met een glijbekistingmachine (ook wel slipvormpaver of kortweg paver genoemd). Traditioneel wordt de glijbouw in de wegenbouw verdeeld in twee segmenten, meer bepaald ‘lijnvormige elementen’ en ‘cementbetonverhardingen’. Naast deze twee segmenten verwezenlijken we met Drion Glijbouw NV ook minder voor de hand liggende projecten, waarbij het betonelement een doorsnede heeft die door een mal eenvormig kan omvat worden en waarbij aan de lopende meter beton gestort kan worden in dezelfde vormmal.

Lijnvormige elementen

De profielen van de ter plaatste gestorte lijnvormige elementen zijn standaard volgens de norm NBN B21-411 of zijn combinaties van standaard boordstenen met greppels of kantstroken.  Voor voldoende aantal lopende meter speciale toepassingen van lineaire elementen kan eventueel een aangepaste mal gemaakt worden. Ga naar onze handige tool om het benodigde betonvolume voor lijnvormige elementen te berekenen.

Cementbetonverhardingen

Ongewapende betonverhardingen We kunnen verhardingen in 'platenbeton' uitvoeren op breedtes van 1.00 m tot 8.00 m. Ze worden toegepast bij fietspaden, landbouwwegen, buitenverhardingen rond gebouwen e.d.m. Gedeuvelde betonplaten Dit type van verharding wordt meestal ongewapend uitgevoerd, maar tussen de opeenvolgende platen worden de voegen voorzien van deuvels voor de lastoverbrengingen. Drion Glijbouw beschikt over een automatisch deuvelinbrengsysteem. Dit laat toe de deuvels automatisch te plaatsen in het beton vóór de afwerktafel van de betonpaver. Hierdoor wordt achter de vormmal niet meer geraakt aan het  verdichte en afgewerkte beton. Het systeem laat ook toe om het beton met kipwagens tot net voor de machine te brengen, dus zonder dat er voorafgeplaatste deuvels of afstandhouders in de weg liggen. Doorgaand Gewapend Beton (DGB) Dit verhardingstype wordt veelal toegepast op zwaar belaste wegen zoals autosnelwegen, zwaar belaste industriële verhardingen en op rotondes.

Speciale uitvoeringen

Keerwanden, veiligheidsstootbanden (New Jersey, Step-barrier, ...) sokkels voor geluidsmuren, grachten, afwatersystemen e.d.m.

Vestigingen

Onze regionale vestigingen

  • Kieleberg 8, Bilzen, Belgium