RASENBERG KABELS EN LEIDINGEN | Bedrijven | APK Group

Rasenberg Kabels en Leidingen (NL) vormt een van de schakels in het aanbod van ondergrondse infrastructurele activiteiten. Met de drie hoofddisciplines, namelijk kabelwerken, leidingwerken en boringen, realiseert het bedrijf de aanleg van transportleidingen, distributienetten en nutsvoorzieningen. Dit gebeurt geheel in eigen beheer.