Deze website is eigendom van APK NV.

Contactgegevens: APK NV, KBO 0449.530.662

Maatschappelijke zetel: 3900 Overpelt, Haltstraat 50

tel: 011/800.100

e-mail: info@apk.be

bank: BE13 2350 0319 4039.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan APK NV of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden waardoor deze niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker kan worden beschouwd. APK NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal APK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. APK NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. APK NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. APK NV kan nooit tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen zonder dat dit kan worden beschouwd een impliciete goedkeuring van de inhoud van de desbetreffende websites of pagina’s van derden.. APK NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Uitsluitend het interne Belgische recht is van toepassing op de website waarbij enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Limburg bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Privacybeleid

Privacy is zeer belangrijk voor APK NV.. Het is mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en dit via een schrijven dat gericht wordt aan de maatschappelijke zetel van APK NV dan wel via een e-mail (info@apk.be). Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de maatschappelijke zetel van APK NV dan wel via een e-mail (info@apk.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Ook vragen omtrent het wijzigen dan wel corrigeren van gegevens kan worden verzonden via dezelfde weg. APK NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent dan wel verlaat en dit ter permanente optimalisatie van de website. Het gebruik van cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers die de website meermaals dan wel herhaaldelijk raadplegen. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, een waarschuwing hiervoor ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Hiervoor kan u de helpfunctie van uw webbrowser raadplegen.