Industriële procesanalyse

Energiemanagement

Het elektrisch verbruik in een industriële omgeving is vaak een aanzienlijk deel van de kosten, het wordt dan ook ingezet om alle facetten van de productieomgeving draaiende te houden. Omdat zoveel elementen elektriciteit consumeren hebben we geconstateerd dat het verbruik ook na de werkuren vaak zeer groot is in vergelijking met het haalbare minimum. Smart Solutions brengt door de digitalisering van energetische netwerken de data in overzichtelijk visuals tot de gebruikers. Hierdoor zijn zij in staat om in een oogopslag mee te kijken naar het realtime verbruik van alle processen. Dit draagt niet alleen bij tot een grote sensibilisering van de medewerkers maar zorgt ook voor preventieve acties in geval van afwijkende productiewaarden. Beide elementen garanderen een aanzienlijke kostenbesparing en bovendien een grotere zekerheid in up-time van de processen en efficiënt onderhoud.

Watermanagement

Water is vaak een essentiële grondstof en hulpbron binnen productieprocessen, naast ingrediënt wordt het ingezet voor reiniging, spoeling, stroomproductie, koeling en zo voort. Het is duidelijk dat bedrijfsprocessen sterk afhankelijk zijn van deze essentiële vloeistof. Daartegenover staat dat de waterbronnen steeds meer onder druk staan om aan de vraag te kunnen beantwoorden. We zijn het verplicht om bewuster om te gaan met deze waterbronnen willen we in de toekomst productie van voedsel en goederen kunnen garanderen.

Door uw waternetwerk te digitaliseren met sensoren, datacommunicatie en data-analyse is het realtime opvolgen van waterverbruik, waterkwaliteit en de waterbalans van uw bedrijf mogelijk. Smart Solutions vormt uw waternetwerk om tot een digitaal waternetwerk, gevisualiseerd in een online dashboard voorzien van automatische data-analyse en rapportering.
Samen met de partnerbedrijven in ons netwerk zorgen we voor een totale ontzorging en een duurzaam gebruik van water wat u als klant tal van voordelen zal opleveren.

Realisaties in volgende sectoren:

  • Procesindustrie
  • Industriële wasserijen
  • Carwash
  • Voedingssector
  • Evenementen