APK Group krijgt steun van het ESF

APK Group streeft ernaar om een zo volledig mogelijke dienstverlening aan te bieden. Dankzij diverse overnames en uitbreidingen zijn wij actief in een grote waaier aan activiteiten en regio’s. De diversiteit binnen onze firma weerspiegelt zich eveneens in ons personeelsbestand. Onze medewerkers zijn het fundament van onze firma en de uitwerking van een succesvol en duurzaam personeelsbeleid is dan ook een van onze grootste prioriteiten.

Teneinde ons HR-beleid verder te kunnen professionaliseren en te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen die onze continue groei met zich meebrengt, heeft APK Group in 2018 een project uitgewerkt om een duurzaam personeelsbeleid te kunnen bewerkstelligen. Om dit tweejarig project tot een goed einde te kunnen brengen, krijgt APK Group ondersteuning van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. Naast de substantiële investering die wij zelf doen, kunnen wij immers rekenen op de financiële steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) en het VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds) ten bedrage van respectievelijk 31.940,95 euro en 47.911,42.

Deze financiële impuls in het HR-beleid willen wij uiteraard vertalen in concrete resultaten en vooral in tevreden medewerkers. In dit tweejarig project komen alle aspecten die bijdragen tot een succesvol personeelsbeleid aan bod.

Ons grootste doel is om een uniform beleid uit te rollen dat door de hele APK Group wordt gedragen, gaande van een duidelijke feedbackcultuur en visie op leiderschap tot een eenduidig loonbeleid. Ook het uitwerken van een opleidingsbeleid dat aansluit bij de noden en competenties van onze medewerkers komt aan bod, aangezien persoonlijke groei en ambitie in onze firma centraal staat.

Hiernaast willen wij er ook voor zorgen dat elke medewerker binnen onze groep zich thuis voelt. Door een warm onthaalbeleid en een doeltreffend welzijnsbeleid uit te werken, hopen wij dat alle APK-werknemers zich kunnen blijven ontplooien in onze firma.