Mobility of urban and logistic trafic

Limburgse groep Slegers ondergebracht bij APK Group

De Groep Slegers uit Bilzen en de APK Group uit Overpelt hebben zopas een overnameakkoord getekend. De Groep Slegers zal hierdoor voortaan onder de APKvlag koers zetten en die nieuwe structuur zal de groep Slegers in de toekomst extra impulsen geven. De overname creëert een groeipotentieel en verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de groep Slegers en haar medewerkers.

De Groep Slegers omvat naast Slegers Algemene Aannemingen N.V. (algemene wegen, riolering- en infrastructuurwerken) en Slegers Tuinbouw N.V. (groenaanleg en sportbouw) ook Drion Glijbouw N.V. (betonwerken met glijbekisting) en de BVBA Givako (drainage, aanleg en regeneratie van sportgrasvelden). De verschillende activiteiten zijn onder te verdelen in twee groepen, waarvan de afdeling wegenbouw ongeveer 80% van de activiteiten voor haar rekening neemt en de afdeling groeninfrastructuur 20%. De Groep Slegers stelt ongeveer 60 medewerkers tewerk en realiseert een omzet van ca. 10 miljoen euro.

Vandaag heeft Groep Slegers meer dan 1.000 kleine en grote projecten gerealiseerd, welke allemaal een ernstige bijdrage geleverd hebben aan de verbetering van onze leefomgeving. Hierdoor heeft deze bedrijvengroep in de loop der jaren een stevige positie verworven in België, en dan voornamelijk op de Limburgse markt. Daar waar Slegers Algemene Aannemingen en Slegers Tuinbouw zich bewust beperken tot een straal van 100 km vanuit hoofdzetel Bilzen, richt Givako zich tot heel Vlaanderen en mikt Drion Glijbouw op de Beneluxmarkt.

Extra impulsen

Ondertussen heeft de APK Group zich de voorbije jaren verder ontwikkeld en stapsgewijs een prominente rol ingenomen als infrastructuurbouwer met een 40 tal BusinessUnits in België en Nederland . De realisatie van infrastructuur voor telecom, energie, water, mobiliteit en verkeer vormen de hoofdbezigheid. Vandaag realiseert de groep een omzet van 150 miljoen € met team van 1.100 eigen medewerkers. Volgens Paul Kerkhofs, CEO en eigenaar van APK group, beoogt APK Group met deze overname haar multidisciplinaire dienstverlening verder uit te breiden.

De verschillende bedrijven in de APK groep worden lokaal aangestuurd en creëren onderlinge synergie. De gezamenlijke schaalgrootte zorgt voor efficiënte ondersteunende diensten en biedt vooral doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze werknemers en managers , wat in een kleiner bedrijf niet altijd mogelijk is.