Other markets

Risicobeheer

Het risicobeheer is ondertussen in de veiligheidscultuur die bedrijven vandaag de dag moeten ontwikkelen. Bij APK Group zijn ze met z’n zessen dagelijks in de weer om het veiligheidsbeleid te sturen en hun inspanningen van het voorbije jaar hebben de trend met hoge arbeids- en verkeersongevallen kunnen ombuigen.

Kristof Emmers (32) werkt sinds 2013 voor APK als jurist en hij is een van de pionnen op de dienst risicobeheer. ,,We zijn vorig jaar gestart met een aantal werkpunten nadat bleek dat het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer en het aantal auto-ongelukken te hoog lag. Vandaar de campagnes tegen het struikelen, vallen en netheid op de werf. Daarnaast hebben we samen met onze huidige verzekeraar een campagne opgezet die zich vooral richtte naar onze jonge bestuurders. De inspanningen hebben effect gehad, want we merken dat die stijgende ongevallentrend nu gelukkig omgebogen is. Nu is het een kwestie om dit gaande te houden. Vandaar dat we blijven informeren via onze veiligheidscartoons van Smart Guy die op een ludieke eenvoudige manier een boodschap overbrengen. Voor volgend jaar staat een nieuwe kwaliteitsnorm op ons te wachten en daarover zal eind dit jaar nog gecommuniceerd worden met onze werknemers.”

 

Kristof Emmers jurist bij APK sinds 2013

Aanhangsel

Het aspect veiligheid was in de vorige eeuw nog lang een bijkomstigheid op bouwwerven, maar dat is ondertussen verleden tijd. Nu is het een wezenlijk onderdeel geworden dat iedere werknemer in een bedrijf aanbelangt. Meer nog, de opdrachtgevers stellen hoge eisen op vlak van veiligheid en die politiek staat niet langer ter discussie. “Een gelukkige evolutie, want elk ongeval, hoe klein ook, is er een te veel”, besluit Kristof. Wie nog veiligheidstips wil doorspelen vanop de werkvloer kan zijn ei kwijt via risicobeheer@apkgroup.eu.