Duurzaamheid

Klimaatverandering blijft een interessant onderwerp. Een onderwerp dat een discussiepunt blijft, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij doen in elk geval ons best. APK Nederland is vanaf 2016 bezig om de CO2 van het bedrijf te verminderen. Wij werken hiervoor samen met Smarttrackers.   In samenwerking met hen doen we ons best een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. We hebben dit in kaart kunnen brengen door een CO2-voetafdruk te maken. Halfjaarlijks communiceren we ons energiebeleid, onze voetafdruk en onze reductiedoelstellingen, en dat zowel intern als extern.   Het niveau waarop we omgaan met de CO2-reductie voldoet aan de eisen die de CO2-Prestatieladder van SKAO stelt voor niveau 3, met uitzondering van Rasenberg.

A – Inzicht

We gaan bij APK Nederland ons eigen energieverbruik omrekenen naar CO2-emissies om meer inzicht te krijgen in onze uitstoot per energiestroom. De voetafdruk wordt elk half jaar opnieuw berekend.

B – Reductie

Er zullen reductiedoelstellingen worden opgesteld om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Om deze doelstelling te realiseren, zijn er reductiemaatregelen nodig. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op effectiviteit.  

C – Communicatie

Er zal ieder half jaar publiekelijk gecommuniceerd worden over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.  

D – Participatie

We zullen actief deelnemen aan initiatieven om onze CO2-uitstoot te verminderen. Op dit moment is dat het initiatief ‘Nederland CO2-neutraal’
Deelnamebewijs Club van 49
Download
Deelnamebewijs Nederland CO2-neutraal
Download
Communicatiebericht NAPK-2018 10-05-2019
Download
CO2-voortgangsverslag en energieactieplan NAPK-2018
Download
CO2 voortgangsverslag en energieactieplan NAPK-2018 S1
Download
CO2 voortgangsverslag en energieactieplan Rasenberg-2018 S1
Download
Communicatiebericht Rasenberg 2017
Download
Communicatiebericht N-APK 2017
Download

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.