Duurzaamheid

Klimaatverandering blijft een interessant onderwerp. Een onderwerp dat een discussiepunt blijft, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij doen in elk geval ons best. APK Nederland is vanaf 2016 bezig om de CO2 van het bedrijf te verminderen. Wij werken hiervoor samen met CO2 seminar. In samenwerking met hen doen we ons best een beter inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot. We hebben dit in kaart kunnen brengen door een CO2 voetafdruk te maken. We zullen ook ieder half jaar ons energiebeleid, voetafdruk en reductiedoelstellingen zowel intern als extern communiceren. Het niveau waarop we omgaan met de CO2 reductie voldoet aan de eisen die SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 3, met uitzondering van Rasenberg.

A – Inzicht

We gaan bij APK Nederland ons eigen energieverbruik omrekenen naar CO2 emissies om meer inzicht te krijgen in onze uitstoot per energiestroom. De voetafdruk wordt elk half jaar opnieuw berekend.

B – Reductie

Er zullen reductiedoelstellingen worden opgesteld om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Om deze doelstelling te realiseren, zijn er reductiemaatregelen nodig. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op effectiviteit.

C – Communicatie

Er zal ieder half jaar publiekelijk gecommuniceerd worden over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

C – Participatie

We gaan actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 uitstoot. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2
CO2 Footprint N-APK
Download
CO2 Management Plan N-APK
Download
CO2 Reductieplan N-APK
Download
Communicatiebericht N-APK 2017
Download
Communicatiebericht N-APK 2017 1
Download
Communicatiebericht N-APK 2015 + 2016 12-04-2017
Download
Communicatiebericht N-APK 15-09-2016
Download
Deelname bewijs
Download
CO2 Footprint Rasenberg
Download
CO2 Management Plan Rasenberg
Download
CO2 Reductieplan Rasenberg
Download
Communicatiebericht Rasenberg 2017
Download
Communicatiebericht Rasenberg 2017 1
Download
Communicatiebericht Rasenberg 08-06-2016
Download

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.