Erkenningen

V
Installaties voor waterzuivering
Klasse 8
T2
Bliksemafleiders, ontvangstantennes
Klasse 1
S4
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesre
Klasse 8
S3
Uitrustingen voor radio-en televisieuitzendingen
Klasse 1
S1
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
Klasse 6
P4
Elektrische installaties van haveninrichtingen
Klasse 1
P3
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleiding
Klasse 6
P2
Uitrustingen voor informatieverwerking en procesre
Klasse 6
P1
Elektrische installaties in gebouwen
Klasse 8
N1
Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten
Klasse 1
L2
Uitrustingen van pomp- en turbinestations
Klasse 8
G5
Afbraakwerken
Klasse 4
G3
Beplanting
Klasse 1
G
Algemene aannemingen van grondwerken
Klasse 5
F1
Montage en demontagewerken (zonder leveringen)
Klasse 1
E1
Moerriolen
Klasse 1
E
Algemene aannemingen van burgelijke bouwkunde
Klasse 2
D17
Centrale verwarming, thermische installaties
Klasse 8
D1
Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouw
Klasse 5
D
Algemene aannemingen van bouwwerken
Klasse 5
C7
Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels
Klasse 6
C6
Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels
Klasse 7
C5
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
Klasse 6
C3
Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen
Klasse 1
C2
Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen
Klasse 8
C1
Gewone rioleringswerken
Klasse 7
C
Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
Klasse 7
B
Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken
Klasse 1
B1
Ruimen van waterlopen
Klasse 1

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.