Groepsstructuur | APK Group

Groepsstructuur

Inmiddels werken er al meer dan 1500 medewerkers in BEL, NL, DE, LUX bij de APK Group. We realiseren een omzet van meer dan 220 miljoen euro per jaar. We hebben zo een groot aanbod aan verschillende expertises. Al onze activiteiten worden opgepakt binnen verschillende Business Units, die synergie creëren onder de koepel van de APK Group. Deze structuur is belangrijk omdat de bedrijven onderling zorgen voor synergie of ondersteunend werken voor de andere firma’s.

Onze gestructureerde organisatie kan als één geheel worden gezien, maar de onderlinge bedrijven varen wel ieder hun eigen koers. Wel leggen we een aantal ‘spelregels’ op, die door ieder bedrijf individueel gevolgd worden. Deze regels hebben betrekking op corporate governance: CHEMIE. Dat staat voor:

Communicatiebeleid

Een open en heldere bedrijfsvoering & communicatie zijn belangrijk voor ons: we profileren ons dan ook als een moderne, ruimdenkende en toekomstgerichte organisatie. Ook de communicatie met het eigen personeel is binnen de groep een sterk aandachtspunt. Communicatie leidt immers tot betrokkenheid!

HR-Beleid

 • Multicultureel
 • Gericht op maximale ontplooiing van ieder individuele werknemer
 • Gedreven door veiligheid met een constante aandacht voor preventie
 • Geïnspireerd door de drie P’s: Passie, Prestatie, Plezier

Energiebeleid

 • Beperking van de energieconsumptie
 • Streven naar zoveel mogelijk alternatieve energie, zowel voor de eigen bedrijven als voor de klanten en de klanten van de klanten

Milieubeleid

 • Maximale recuperatie van afvalstoffen
 • Beteugeling van het produceren van afval
 • Nette en veilige werven

Innovatie

 • Ieder bedrijf binnen de APK groep is engineering part driven
 • Innovatie is de zuurstof die het beleid bepaalt
 • Medewerkers worden opgeleid en gestimuleerd om innovatief te denken en de APK Group voorziet hiervoor de noodzakelijke opleidingsmogelijkheden
 • De overkoepelende engineering- en studieafdeling houdt zich dagelijks bezig met het innoveren van producten, processen en materialen

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.