Service

De drie diensten van APK vallen onder drie pijlers: verbinden, ontzorgen en onderhouden. Op het gebied van mobiliteit, energie en informatie zijn verbindingen nodig. Dat kan gaan van kabels en leidingen tot wegen, vaarwegen of wandelpaden. Maar ook van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en infrastructuur tot milieusanering en groenaanleg. Verbinden betekent dus voor APK van A naar B komen, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.   Naast verbinden is het ontzorgen van onze klanten belangrijk voor ons. Dat wil zeggen dat we ‘alles’ op ons nemen, in één synergieproject. Enkele voorbeelden zijn: Verkavelingen Aanleg parkeer- en bedrijfsterreinen Brandweringsinstallaties Netaanleg infra en totale infrastructuurwerken op bedrijfsterreinen Bouw van energiecentrales.   APK heeft de kennis en kunde in huis om complexe en integrale opdrachten voor zijn rekening te nemen. Als een project af is, kan APK ten slotte ook instaan voor het onderhoud ervan. Concreet betekent dit dat we netwerken onderhouden, bedrijfsprocessen verzekeren en dat we altijd klaar staan met advies. We bieden verschillende onderhoudscontracten aan. Enkele voorbeelden: — 24/7 service infra netwerken voor netwerkbeheerders — Onderhoudscontracten op OV (openbare verlichting) — Verzekeren van bedrijfsprocessen m.b.t. telefonie en internet — Onderhoudswerkzaamheden zoals borstel- en veegwerken voor uw bedrijfsterrein en parking — Onderhoud van uw middenspanningsinstallatie.

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.