Service | APK Group

Service

De service die we bieden is onder te verdelen in drie pijlers: verbinden, ontzorgen en onderhouden. We verbinden: van kabels tot leidingen en wegen, van vaarwegen tot wandelpaden. We ontzorgen: dit doen we door alles op ons te nemen, in één synergieproject. En tenslotte blijven we onderhouden. Onze werkzaamheden laten zich onderverdelen in vier grote groepen: Mobilty & Traffic, Energy & Water, Telecom & ICT en Eco & Energy.

De drie diensten van APK zijn onder te verdelen in drie pijlers: verbinden, ontzorgen en onderhouden.

Op het gebied van mobiliteit, energie en informatie zijn verbindingen nodig. Dat kan gaan van kabels en leidingen tot wegen, vaarwegen of wandelpaden. Maar ook van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en infrastructuur tot milieusanering en groenaanleg. Verbinden betekent dus voor APK van A naar B komen, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.

Naast verbinden is het ontzorgen van onze klanten belangrijk voor ons. Dat wil zeggen dat we ‘alles’ op ons nemen, in één synergieproject. Enkele voorbeelden zijn:

  • Verkavelingen
  • Aanleg parkings- en bedrijfsterreinen
  • Brandweringsinstallaties
  • Netaanleg infra en totale infrastructuurwerken op bedrijfsterreinen
  • Bouw van energiecentrales

APK heeft de kennis en kunde in huis om complexe en integrale opdrachten op haar te nemen.

Als een project af is, kan APK ten slotte in staan voor het onderhoud. Concreet betekent dit dat we uw netwerken onderhouden, bedrijfsprocessen verzekeren en dat we altijd klaar staan met advies. We bieden verschillende onderhoudscontracten aan. Enkele voorbeelden:

  • 24/7 service infra netwerken voor netwerkbeheerders
  • Onderhoudscontracten op OV (openbare verlichting)
  • Verzekeren van bedrijfsprocessen mbt telefonie en internet
  • Onderhoudswerkzaamheden zoals borstel- en veegwerken voor uw bedrijfsterrein en parking
  • Onderhoud van uw MS (middenspannings) installatie

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.