Visie

APK Group bouwt Smart & Sustainable Cities. Dit betekent dat we een infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden die maakt dat mensen, goederen, energie, elektriciteit, drink- en afvalwater, gas en data-telecom zich op een slimme manier kunnen verplaatsen. Met het oog op kwaliteit en veiligheid bouwen we aan een waardecreatie voor het bedrijf, in een sfeer van oplossingsgerichtheid. Zo kunnen we onze klanten maximaal ontzorgen. Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken is zo een deel van onze professionaliteit. We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de samenleving, en willen deze verantwoord op ons nemen. We danken onze professionaliteit aan onze trouwe en gekwalificeerde medewerkers. Een van onze belangrijkste doelstellingen is dan ook dat zij vitaal hun pensioenleeftijd bereiken, en daar lang van kunnen genieten.

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.